25. 9. 2018

Klubovna na faře

V klubovně na faře se schází Ostříži. K ubytování zapůjčujeme klubovnu jen ve výjimečných případech. Pohodlnější ubytování pro větší počet lidí nabízí klubovna v Naději, která je od naší klubovny vzdálena vzdušnou čarou 390m pod azimutem 20°.

Pokud byste se i přesto chtěli ubytovat na faře, obraťte se na vedení farnosti.

Adresa:

Šantovo nám. 183, 570 01 Litomyšl (mapa)

Oddíly:
4. chlapecký oddíl – Ostříži