27. 7. 2019

Akce střediska

Betlémské světlo

 • tradiční Vánoční akce, světlo svíčky zapálené v Betlémě rozváží skauti po celé Evropě a nabízejí lidem do jejich domovů
 • v Litomyšli bývá Betlémské světlo v Kostele Povýšení svatého kříže či v Piaristickém chrámu a při Štědrodenním zpívání u Muzea. Roznášíme světlo i starším lidem domů, kteří si pro něho sami nemohou dojít.

Úklid černé hory

 • jarní sběr odpadků (většinou na začátku dubna), které se přes zimu vylíhly v příměstském lese
 • ve spolupráci s Městskými lesy
 • v rámci akce Ukliďme Česko

Květinkový den – Den proti rakovině

 • celostátní charitativní akce, prodávání kytiček ve prospěch Ligy proti rakovině
 • některou středu v květnu v ulicích města

Skautský či farně-skautský benefiční ples

 • dříve v Lidovém domě v Litomyšli, teď v Kulturním domě v Čisté
 • spolupráce s farností na organizaci plesu
 • výtěžek plesu putuje do Afriky na 2 adoptované školáky Agátku a Jozífka

Lánská Hučka

 • štafetový běh na 1 km a 24 hodin pro skauty i širokou veřejnost
 • doprovodné akce pro velké i malé běžce (Klub věrných běžců LH, běžec na telefonu, parahučka, drobné soutěže, grilování, …)
 • běháme pravidelně každý podzim už od roku 1993
 • v září nebo říjnu na hřišti na Lánech

Postavme školu v Africe

 • není úplně pravidelnou akcí, bývala spíše dříve
 • charitativní akce Junáka ve spolupráci s nadací Člověka v tísni s cílem podpořit výstavbu a vybavení nových škol v Etiopii
 • sbírka v ulicích města, zábavně-poučný večer v klubu Kotelna
 • v měsíci říjnu